เงื่อนไขการใช้บริการ


เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บ siam2u.com

  1. ไม่ลงประกาศซ้ำๆ อันจะก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่น หากทีมงานตรวจพบ จะทำการลบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าทำบ่อยๆ อาจโดนแบนได้
  2. กรุณาลงข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วน ชัดเจน ครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายประหยัดเวลาในการหาข้อมูลและเจรจาธุรกิจ
  3. ห้ามลงประกาศสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เด็ดขาด
  4. ห้ามลงสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายหรือผิดศีลธรรม วัฒนธรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด, อาวุธ, สื่อลามกอนาจาร, อุปกรณ์การพนัน, ชิ้นส่วนหรืออวัยวะมนุษย์
  5. ผู้ใช้งานจะต้องให้หรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของตน หรือได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นจริง และมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย
  6. รูปภาพสำหรับประกาศสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รูปภาพที่ใช้จะต้องมีความชัดเจนและเหมาะสม แสดงถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าโดยตรง คำอธิบายและฉลากหรือใบอนุญาตของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้รูปภาพหรือข้อมูลของของผู้อื่นหากไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  7. ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้งานที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน ภายในพื้นที่ที่ siam2u.comได้จัดเตรียมไว้ เท่านั้น
  8. ผู้ใช้งานรับผิดชอบและยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ที่ใช้ในการลงประกาศบนเว็บไซต์ siam2u.com เป็นจริง และตนเป็นเจ้าของผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิอื่น ๆ ที่สมบูรณ์